Program konference bezpečná škola 2021

PROGRAM KONFERENCE 2021
   
Vize pro rok 2021
Úloha pro Konferenci BEZPEČNÁ ŠKOLA 2021 - v této uspěchané době zpomalit, zastavit se, poznat všechny důležité lidi osobně, k tomu pomohou i nová témata, lidé, ale i prostory… 
   
Den plný dynamiky a zajímavých témat dělený do několika hlavních, tematických bloků. Jediné, co se nemění, jsou atraktivní a nad míru povolaní přednášející.
  
  
3 hlavní bloky:
 
 
A/ BEZPEČNĚ (NEJEN) NA SÍTÍCH
  
V tomto přednáškovém bloku se protne jak problematika objektové bezpečnosti, např. ochrana měkkých cílů, situační /emoční agrese, tak i IT bezpečnosti a kyberbezpečnosti…
 
 
B/ ŠKOLA VS. NEJNOVĚJŠÍ TECHNOLOGIE
   
Prezentace vybraných partnerů Konference, možnosti použití nejnovějších technologií k zajištění bezpečnosti ve školách a školských zařízeních…
 
 
C/  SDÍLÍME ZKUŠENOSTI aneb JAK TO FUNGUJE U NÁS
   
Sdílení zkušeností – příklady dobré praxe - význam zabezpečovacích systémů - dohled – názory…
+ moderovaná diskuse
 
  
 
A)
 
08:30 – 09:00  
REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
  
  
9:00 – 9:15
Slavnostní zahájení
Zástupce MŠMT, MV ČR, Senátu…
  
  
9:15 – 9:35
JUDr. Milan Fára - Odbor prevence kriminality, MV ČR
Téma: Komplexní přístup k bezpečnosti osob ve školním prostředí 
  
Škola má výsledky bezpečnostního auditu, všichni zaměstnanci pod vedením Policie ČR absolvovali nácvik „Aktivního střelce ve školním prostředí“, vedení školy se zúčastnilo semináře na „Řízení bezpečnostních rizik“. Na základě těchto skutečností byla nastavena technická i organizační opatření ve škole, aby se snížila na minimum možnost útoku osob zvenčí školy. A s tím přichází i další otázky, nehrozí nebezpečí zevnitř školy, od někoho, kdo se do školy dostane běžně, tedy žáci nebo rodiče. 
  
Je emoční agrese riziko pro školu? Téma agrese rodičů a žáků jako bezpečnostní riziko pro školu je dalším okruhem problému, které by měla škola řešit. Kdo jí s tím pomůže?  Jaké má nástroje?
 
  
 
9:35 – 10:30
Téma: „Agrese rodičů a žáků jako bezpečnostní riziko pro školu“
ASOCIACE BEZPEČNÁ ŠKOLA – ODBORNÝ PARTNER
  
Forma příspěvku: moderovaná diskuse s možností dotazů z obecenstva
Přispěvatelé: Ing. Libor Sladký, Bc. Jitka Sladká, doc. Ing. Martin Hrinko, Ph.D., MBA, Mgr. Bc. Kamila Muziková Vávrová
  
1) Děti tráví třetinu dne ve školských zařízeních. Z ankety a auditů, které Asociace bezpečná škola udělala ve více než 600-tech školách vyplývá, že většina škol nemá jasnou právní a konkrétní delegaci rolí v případě postupů při vzniku mimořádné události. Pravidelný požární nácvik a základní školení poskytnutí první pomoci však nepočítá s událostmi, které jsou běžné v každodenní činnosti škol. Narůstající agresivita žáků a rodičů je ve školách řízena ve většině případech intuitivně. Díky událostem minulých měsíců budou školy od září pracovat s dětmi, které nastoupí do škol se značnými disproporcemi v potřebných vědomostech. Mnohé školy již očekávají zvýšený stres a vztahové napětí. Projevy verbálního násilí se mění v posledních letech často na násilí fyzické. Jsou na takové chování školy připravené? Co je slušné chování a čím se zvyšuje bezpečnostní riziko. Jaký je stav škol (po)covidové pandemii a která rizika to přinese? Mají školy nastavenou krizovou intervenci jako součást prevence? Seznámíme Vás s výstupy z dotazníkového šetření ve školách.
 
2) Příspěvek se bude zabývat popisem a kazuistikou agresivního chování mládeže na fotbalových stadionech, které je transparentním východiskem kombinace potřeby vybití nahromaděné agrese ze školních lavic do veřejných a mnohdy anonymních prostor fotbalových stadionů. Přednášející se zamyslí a rozeberou ve svém příspěvku potřebu zapojení mládeže do kolektivních nebo individuálních sportů a aktivit, které při současné absenci předmětů branné výchovy, činností sportovních sdružení, Svazarmů a Sokolů, staví dnešní mládež do lehce manipulovatelného, násilného nebo agresivního projevu chování k okolí, spolužákům, kamarádům, pedagogům i rodičům.
 
  
  
10:30 – 10:45
Veronika Fáberová
Doverville s.r.o., jednatelka
Téma: Bezpečná škola a nebezpečný domov mládeže
  
Pracujeme na konceptech bezpečných škol. Ale jak bezpečné jsou domovy mládeže, které provozujeme? V noci jeden vychovatel, uzamčené mříže, žádný varovný systém – nestávají se domovy mládeže v noci smrtelnou pastí?  A koho všeho vůbec v domovech mládeže ubytováváme?
 
 
10:45 – 11:00
VDT Technology, a.s. 
Erik Feldman, předseda představenstva VDT Technology, a.s. 
Téma: Technologické možnosti boje s Covidem a ostatními viry

 

Současné metody dezinfekce prostředí jsou krátkodobé, logisticky náročné, a i přes veškerou snahu se škodlivé bakterie po čistění opět začínají dále množit a ohrožovat veřejnost.

Technologie dezinfekce prostředí využívající vlastností světelného toku o vlnové délce 405 Nm, které je za hranicí nebezpečného UV záření, bezpečně a nepřetržitě zabíjí škodlivé bakterie nejen ve vzduchu, ale i na tvrdém či měkkém povrchu a tím zabraňuje bakteriím v opětovném osídlení prostoru, což posílí současné dezinfekční metody v oblasti prevence přenosu infekcí. Přijďte si poslechnout výsledek českého výzkumu a vývoje aplikace známé vlastnosti světelného záření prostřednictvím moderní technologie.

 

 

11:00 – 11:15
plk. Ondřej Moravčík - Policejní prezídium
Téma: Tvoje cesta onlinem – páteřní projekt policejní kyberprevence
  
„Policie ČR ve spolupráci s ČSOB a.s. připravila preventivní projekt, který je postaven na problematice manipulace dětí prostřednictvím sociálních sítí. Otevírání se veřejnosti, sdělování citlivých údajů a jejich zneužitelnost potenciálními predátory je velký problém, kterému dnešní nemladší generace čelí. Koncept projektu vychází z filosofie, že dětem je třeba závažná témata sdělovat interaktivní formou, která je nutí zamýšlet se nad svoji vlastní osobou, nikoliv je zásobovat strohými pojmy bez příběhu.“
 
 
  
11:15 – 11:35
COFFEE BREAK (20 min)
 
  
 
B)
  
 
11:35 – 11:50
PROFIcomms, s.r.o.  
Bc. Břetislav Sobek, obchodní & produktový manažer
  
Proč si myslíme, že nám nic nehrozí? Aneb bezpečnost dat v sítích (15 min.)
Jak se změnilo ukládaní dat z papírové kartotéky na IT systémy. Je jednoduché přijít o studijní materiály a osobní data studentů? Útok může přijít zvenčí i zevnitř. Jak řešit nedostatek financí na IT personál? 
 
Kroky k lepšímu zabezpečení pomocí firewallů Hillstone. Určeno pro všechny, co si myslí, že jim nic nehrozí, ale i pro ty co už ví, že jim něco hrozí. 
 
  
  
11:50 – 12:05
OMNILINK SERVICES, a.s. 
Ing. Martin Klička, ředitel
Téma: „Jsou školy schopny si sami zajistit kybernetickou bezpečnost?“
  
V dnešní době již medializovaných útoků hackerů na české nemocnice, úřady a podniky snad již všichni chápou skutečné kybernetické hrozby. Zablokovaná nebo ztracená data zaměstnanců, pacientů, klientů, obchodních partnerů a mnohdy zaplacené tučné „výpalné“. Antivir a firewall je dnes snad již základním bezpečnostním prvkem počítačové sítě. Ale stačí to? Má školu chránit IT oddělení nebo správce sítě? Má na to odbornost, schopnost, zkušenost a kapacitu? Mají školy finance na zaplacení skutečných odborníků na kybernetickou bezpečnost? Zřizovatelé mají zodpovědnost a prostředky a nástroje na zajištění služeb sdílených bezpečnostních center tzv. SOC (Security Operation Center).
 
 
   
12:05 – 12:20
SIEMENS s.r.o. 
Michal Roubíček, produktový manažer Siemens
Téma: Moderní technologie pomáhají předcházet epidemií
 
Mohou kromě nošení roušek, dodržování odstupů a desinfekce pomoci proti šíření nemocí i jiné prostředky? Příspěvek se zabývá sedmi účinnými způsoby ochrany zdraví ve školách pomocí moderních technologií.
 
 
  
12:20 – 12:35
MŠMT ČR
Mgr. Jaroslav Faltýn, ředitel odboru základního vzdělávání a mládeže
Téma: Digi vzdělávání
  
Nové pojetí informatiky a digitální gramotnosti – proč jsou potřeba proměny obsahu vzdělání, co přinesou žákům. 
 
  
 
12:35 – 13:20
OBĚD (45 min)
 
    
 
  
 
C)
  
 
13:20 – 13:35
Mgr. Václav Klaus, ml., poslanec PS ČR 
Téma: „Jak hodnotit kantory“ 
  
Kterých 5 kritérií je nejdůležitějších? A které z těch pěti. 
Jak dělat HR ve školách? Jak má vypadat hospitace? Jak má vypadat vyučovací hodina?
 
    
13:35 – 14:25
ŘÍZENÁ, MODEROVANÁ DISKUSE 
Téma: „Globální bezpečnost a dopady na ČR a školství“ + agrese mimo školu…
  
DISKUTUJÍCÍ:
- armádní generál Ing. Jiří Šedivý (CEVRO)
- Doc. Ing. Martin Hrinko, Ph.D., MBA (bývalý ředitel služby pořádkové policie Policejního prezídia ČR
- gen. Ing. Andor Šándor (v záloze)
- Mgr. Václav Klaus, ml., poslanec PS ČR 
 
  
 
14:25 – 15:40
Mgr. Václav Kočovský – SZŠ a VOŠ zdravotnická Příbram
ředitel příbramské zdravotnické školy  
Téma: „Jak byla naše škola zabezpečena před vstupem do projektu BEZPEČNÁ ŠKOLA - jakým přínosem pro zaměstnance školy byly akce "Aktivní útočník" a "Psychologie agresora"
  
Co nám ukázal "bezpečnostní audit"; co se ve škole změnilo - dílčí součásti vyšší připravenosti na možné nebezpečí, vnitřní a vnější perimetr objektu, co ještě v této oblasti ve škole a jejích součástech plánujeme; jaká jsou u nás pravidla jednání s agresivním rodičem, agresivním žákem; jaký byl náš postup při setkání s výhružným - zneklidňujícím anonymním textem; jak u nás proběhl nácvik invakuace.“
 
 
  
15:40 – 14:55
Aleš Pilař – ředitel Městské policie Rožnov pod Radhoštěm
Téma: Zabezpečení školní budovy
 
Přednáška představuje příklad praxe v zabezpečení objektů města se zaměřením na školy prostřednictvím městské policie. Reflektuje poznatky z praxe a možnosti optimalizace zabezpečení i se zřetelem na finanční nároky. Upozorňuje na některé překážky při tvorbě „zabezpečené instituce“.
 
  
 
14:55 – 15:10
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
Mgr. et Mgr. Lucie Kosová, odbor vzdělávání, výzkumu a projektů, 
 
Téma: „Bezpečně v kyberprostoru! Vzdělávání v kybernetické bezpečnosti.“
 
V přednášce se zaměřím na představení on-line kurzů NÚKIB. Zvláště pak obsah na e-kurzu pro pedagogy a pracovníky prevence – kurz základů rizikového chování -  Bezpečně v kyber!. Specificky se v příspěvku budu věnovat oblasti rizik internetové komunikace a dalších provazeb (netolismus, nadužívání sex.expl. obsahů atd.). Také představím vzdělávací strategii, kterou v současné době  uskutečňujeme prostřednictvím multidisciplinární spolupráce a  prevence i osvěty zaměřené na kyberbezpečnost. 
 
 
  
15:10 – 15:20
Mgr. Veronika Frindtová
Téma: STOP ŠIKANĚ
 
Představení činnosti projektu STOP šikaně.
V minulém roce jsme Vám projekt STOP šikaně představili jako nově vzniklou iniciativu s podporou Univerzity Karlovy, Hudebního divadla Karlín a komunikační agentury COT group. Nyní bychom Vás rádi seznámili jak s posláním a činnostmi nadačního fondu, tak především s výsledky, které z této činnosti vzešly. Jde například o možnosti pomoci při prevenci šikany na školách či knihu Příběh školní šikany: Učebnice pro pedagogické pracovníky, která stojí na kazuistikách a zkušenostech z reálné praxe.
 
 
 
15:30 – 15:45
NNTB
Jan Sláma, jeden ze zakladatelů projektu (bude ještě upřesněno...)
šikana/kyberšikana
Téma: Nenech to být - jak pomáhá aplikace proti šikaně na školách po celém světě.
  
Projekt Nenech to být, zkráceně NNTB založili studenti brněnského gymnázia před necelými čtyřmi lety. Aplikace funguje na principu online schránky důvěry a od svého vzniku se rozšířila na každou třetí školu v ČR, ale i za hranice. Dnes pomáhá odhalovat rizikové chování mezi dětmi v Polsku, Mexiku, či třeba v Jihoafrické republice. Ve spolupráci se společností Scio vznikla také Rozšířená verze NNTB, díky které nejsou školy na řešení šikany samy. O příběhu NNTB a jeho plánech se dozvíte od jednoho ze zakladatelů projektu.
 
 
  
15:45 – 16:00
Fórum pro prožitkové vzdělávání, z.ú.
MgA. Jitka Andrlíková, ředitelka
Barbora Pecháčková Uchytilová
Téma: Prevence kyberšikany formou Divadla Fórum představení: „Jsi NULA“
 
Jedná se o jednu z metod prožitkové pedagogiky, kdy je pro menší dětský kolektiv odehrán speciálně proškolenými herci příběh s postupnou negativní gradací, končící např. sebevraždou oběti kyberšikany. Následně je dětem stejný příběh odehrán znovu s tím rozdílem, že již mohou představení kdykoli zastavit a korigovat jednání jednotlivých postav s cílem negativní vývoj příběhu zvrátit a hlavního hrdinu zachránit. Zároveň o možných řešeních jednotlivých krizových situací za pomoci tzv. Jokera 
společně diskutují a hledají jejich výhody či možná rizika. Přínosem této metody je zejména to, že si děti takto předávané informace v porovnání s klasickou přednáškou či psaným textem mnohem snáze osvojí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

Změna programu vyhrazena

http://www.youtube.com/watch?v=RSJs5tGaqfk

Organizátor

Mascotte

Místo konání

Konferencni centrum

Záštita:

logo MSMT CR MVCR Asociace kraju Svaz mest a obci logo Asociace Aga logo Hlavni mesto Praha Karlovarsky kraj Kralovehradecky kraj Moravskoslezsky kraj Stredocesky kraj logo

Odborný partner:

Asociace Bezpečná škola

Zlatý partner:

Siemens logo

Stříbrní partneři:

Omnilink services logo logo ProfiComms VDT Technology

Partner:

Mezinárodní Bezpečnostní Institut

Spolupráce

Doverville logo Nenech to byt Stop sikane

Podporují nás:

Mediální partneři: