Program konference bezpečná škola 2021

PROGRAM KONFERENCE 2021
   
Vize pro rok 2021
Úloha pro Konferenci BEZPEČNÁ ŠKOLA 2021 - v této uspěchané době zpomalit, zastavit se, poznat všechny důležité lidi osobně, k tomu pomohou i nová témata, lidé, ale i prostory… 
   
Den plný dynamiky a zajímavých témat dělený do několika hlavních, tematických bloků. Jediné, co se nemění, jsou atraktivní a nad míru povolaní přednášející.
  
  
3 hlavní bloky:
 
 
A/ BEZPEČNĚ (NEJEN) NA SÍTÍCH
  
V tomto přednáškovém bloku se protne jak problematika objektové bezpečnosti, např. ochrana měkkých cílů, situační /emoční agrese, tak i IT bezpečnosti a kyberbezpečnosti…
 
 
B/ ŠKOLA VS. NEJNOVĚJŠÍ TECHNOLOGIE
   
Prezentace vybraných partnerů Konference, možnosti použití nejnovějších technologií k zajištění bezpečnosti ve školách a školských zařízeních…
 
 
C/  SDÍLÍME ZKUŠENOSTI aneb JAK TO FUNGUJE U NÁS
   
Sdílení zkušeností – příklady dobré praxe - význam zabezpečovacích systémů - dohled – názory…
+ moderovaná diskuse
 
  
 
A)
 
08:00 – 08:55  
REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
  
  
9:00 – 9:15
Slavnostní zahájení
 
  
  
9:15 – 9:35
JUDr. Milan Fára - Odbor prevence kriminality, MV ČR
Téma: Komplexní přístup k bezpečnosti osob ve školním prostředí 
  
Škola má výsledky bezpečnostního auditu, všichni zaměstnanci pod vedením Policie ČR absolvovali nácvik „Aktivního střelce ve školním prostředí“, vedení školy se zúčastnilo semináře na „Řízení bezpečnostních rizik“. Na základě těchto skutečností byla nastavena technická i organizační opatření ve škole, aby se snížila na minimum možnost útoku osob zvenčí školy. A s tím přichází i další otázky, nehrozí nebezpečí zevnitř školy, od někoho, kdo se do školy dostane běžně, tedy žáci nebo rodiče. 
  
Je emoční agrese riziko pro školu? Téma agrese rodičů a žáků jako bezpečnostní riziko pro školu je dalším okruhem problému, které by měla škola řešit. Kdo jí s tím pomůže?  Jaké má nástroje?
 
  
 
9:35 – 10:30
ASOCIACE BEZPEČNÁ ŠKOLA – ODBORNÝ PARTNER
Moderovaná diskuse s možností dotazů z obecenstva
JUDr. Tomáš Koníček, nezávislý bezpečnostní specialista
Ing. Libor Sladký, Bc. Jitka Sladká, Jan Beran, Vladimír Tomáš, za Asociaci bezpečná škola
Ing. Bc. Šárka Benešová a Ing. Tereza Pásková, Karlovarský kraj – oddělení bezpečnosti a prevence
„Agrese rodičů a žáků jako bezpečnostní riziko pro školu“
 
1) Výstupy z ankety "Agrese rodičů a dětí jako bezpečnostní riziko pro školu" 
Jaký je rozdíl mezi situační (emoční) agresí od plánované? Jaká rizika mohou vnést do školy žáci nebo jejich rodiče? Ve škole budou děti, které měly k učení doma s rodiči různý přístup a různé možnosti. Budou se lišit vědomostně a chováním.  Reálným rizikem je růst verbální či fyzické agrese od žáků, rodičů, a nakonec i učitelů, kteří jsou ve velmi složité situaci.  V rámci konference obdrží účastníci tiskové výstupy z této ankety. Představíme nový výukovým programem pro školy a zaměření na psychologii vnitřních stavů a prožitků v mimořádné a krizové situaci.
 
2) Vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle nebo bezpečnostní audit?
Co ukázaly tři roky dotací pro školy na „Vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle“? Lze udělat kvalitní vyhodnocení bezpečnosti za 2 hodiny ve škole? Principiální rozdíl mezi „Vyhodnocením ohroženosti měkkého cíle“ a Bezpečnostním auditem (analýzou).  Dostaly školy jen další dokumenty k založení do archivu? Jak byl využit jediný normativní dokument pro školy ČSN 73 4400?
 
3) Proč (ne)investovat do bezpečnostní techniky
Co bylo dřív? Vejce nebo slepice? Režim nebo technika?  Základní princip pro efektivní a smysluplné nasazení bezpečnostní techniky.
 
4) Jedinečný projekt komplexního zabezpečení škol v Karlovarském kraji
Karlovarský kraj s ABŠ realizuje od roku 2015 projekt „Zabezpečení škol a školských zařízení v Karlovarském kraji“. Od vstupních auditů, nastavení režimů, reauditů, školení a seminářů po zpracování projektů na implementaci technických prostředků a jejich implementaci. V letošním roce byl projekt dokončen výstavbou nadstavbového serveru, který monitoruje stav technických prostředků škol a v případě mimořádné události předává informace záchranným složkám. V rámci projektu vznikl také jedinečný metodický dokument „Dohledová služba ve škole“, který je pro účastníky konference k dispozici v tištěné podobě. 
 
  
  
10:30 – 10:45
Veronika Fáberová
Doverville s.r.o., jednatelka
Téma: Bezpečná škola a nebezpečný domov mládeže
  
Pracujeme na konceptech bezpečných škol. Ale jak bezpečné jsou domovy mládeže, které provozujeme? V noci jeden vychovatel, uzamčené mříže, žádný varovný systém – nestávají se domovy mládeže v noci smrtelnou pastí?  A koho všeho vůbec v domovech mládeže ubytováváme?
 
 
10:45 – 11:00
MŠMT ČR
Mgr. Jaroslav Fidrmuc, ředitel odboru kurikula všeobecného vzdělávání na Národním pedagogickém institutu ČR.
Téma: Digi vzdělávání
  
Nové pojetí informatiky a digitální gramotnosti – proč jsou potřeba proměny obsahu vzdělání, co přinesou žákům.
 
   
 
  
11:00 – 11:20
COFFEE BREAK (20 min)
 
  
 
B)
  
 
11:20 – 11:35
VDT Technology, a.s. 
Erik Feldman, předseda představenstva VDT Technology, a.s. 
Téma: Technologické možnosti boje s Covidem a ostatními viry
  

Současné metody dezinfekce prostředí jsou krátkodobé, logisticky náročné, a i přes veškerou snahu se škodlivé bakterie po čistění opět začínají dále množit a ohrožovat veřejnost.

Technologie dezinfekce prostředí využívající vlastností světelného toku o vlnové délce 405 Nm, které je za hranicí nebezpečného UV záření, bezpečně a nepřetržitě zabíjí škodlivé bakterie nejen ve vzduchu, ale i na tvrdém či měkkém povrchu a tím zabraňuje bakteriím v opětovném osídlení prostoru, což posílí současné dezinfekční metody v oblasti prevence přenosu infekcí. Přijďte si poslechnout výsledek českého výzkumu a vývoje aplikace známé vlastnosti světelného záření prostřednictvím moderní technologie.

 
  
11:35 – 11:50
PROFIcomms, s.r.o.  
Pavel Kabelka, vedoucí obchodního oddělení Enterprise/CCTV spol. Proficomms, s.r.o.
Proč si myslíme, že nám nic nehrozí? Aneb bezpečnost dat v sítích
  
Jak se změnilo ukládaní dat z papírové kartotéky na IT systémy. Je jednoduché přijít o studijní materiály a osobní data studentů? Útok může přijít zvenčí i zevnitř. Jak řešit nedostatek financí na IT personál? 
 
Kroky k lepšímu zabezpečení pomocí firewallů Hillstone. Určeno pro všechny, co si myslí, že jim nic nehrozí, ale i pro ty co už ví, že jim něco hrozí. 
 
  
  
11:50 – 12:05
OMNILINK SERVICES, a.s. 
Ing. Martin Klička, ředitel
Téma: „Jsou školy schopny si samy zajistit kybernetickou bezpečnost?“
  
V dnešní době již medializovaných útoků hackerů na české nemocnice, úřady a podniky snad již všichni chápou skutečné kybernetické hrozby. Zablokovaná nebo ztracená data zaměstnanců, pacientů, klientů, obchodních partnerů a mnohdy zaplacené tučné „výpalné“. Antivir a firewall je dnes snad již základním bezpečnostním prvkem počítačové sítě. Ale stačí to? Má školu chránit IT oddělení nebo správce sítě? Má na to odbornost, schopnost, zkušenost a kapacitu? Mají školy finance na zaplacení skutečných odborníků na kybernetickou bezpečnost? Zřizovatelé mají zodpovědnost a prostředky a nástroje na zajištění služeb sdílených bezpečnostních center tzv. SOC (Security Operation Center).
 
 
   
12:05 – 12:20
SIEMENS s.r.o. 
Michal Roubíček, produktový manažer Siemens
Téma: Moderní technologie pomáhají předcházet epidemií
 
Mohou kromě nošení roušek, dodržování odstupů a desinfekce pomoci proti šíření nemocí i jiné prostředky? Příspěvek se zabývá sedmi účinnými způsoby ochrany zdraví ve školách pomocí moderních technologií.
 
 
  
12:20 – 12:35
FN-NANO s.r.o.
Mgr.Pavel Šefl, CSc., jednatel FN-NANO s.r.o. a koordinátor výzkumného projetu TRIO - využití fotokatalytické technologie pro čištění vzduchu
Nanotechnologie pro zvýšení bezpečnosti vnitřního prostředí
 
Jak vytvořit podmínky pro udržení nepřetržitého provozu škol i v případě epidemií, s využitím nanotechnologických prostředků v součinnosti s dalšími opatřeními jako například vytvoření izolační místnosti atp.
 
    
 
12:35 – 13:20
OBĚD (45 min)
 
    
 
  
C)
  
 
13:20 – 13:45
ČSOB, a.s.
Ing. Stanislav Hötzl, výkonný manažer útvaru Centrum podpory prodeje Retailového bankovnictví
Již 18 let působí v bankovnictví na manažerských pozicích. Od roku 2015 zastává post výkonného manažera útvaru Vzdělávání a motivace v ČSOB. Kde řídí také projekt Finančního a digitálního vzdělávání ČSOB pro školy. 
 
Naše cesta onlinem 
Ve spolupráci s experty Policie ČR nabízíme výukový program pro žáky 2. stupně základních škol. Učíme děti, na co si dávat pozor na sociálních sítích, jak si zabezpečit mobilní telefon a počítač i co dělat, když se setkají s internetovým predátorem.
Díky spolupráci s Policií ČR pracujeme ve výuce s reálnými situacemi z českého prostředí.
 
Finanční a digitální vzdělávání ČSOB pro školy 
Nabízíme interaktivní výukový program pro základní i střední školy. Do projektu je zapojeno přes 500 zaměstnanců ČSOB, kteří odučili už více než 2000 hodin Přednášky jsou v rozsahu jedné nebo více vyučovacích hodin, můžete si vybrat z těchto okruhů:
- peníze
- hospodaření domácnosti
- finanční produkty
- moderní platební metody
- digitální bezpečnost
Program nabízíme školám zcela zdarma. V letošním roce jsme jako jeden z výukových nástrojů vyvinuli vlastní mobilní aplikaci finanční a digitální gramotnosti – Filip poznej svět financí 
 
  
  
13:45 – 14:35
ŘÍZENÁ, MODEROVANÁ DISKUSE 
Téma: „Globální bezpečnost a dopady na ČR a školství“ + agrese mimo školu…
  
DISKUTUJÍCÍ:
- armádní generál Ing. Jiří Šedivý (CEVRO)
- Doc. Ing. Martin Hrinko, Ph.D., MBA (bývalý ředitel služby pořádkové policie Policejního prezídia ČR
- gen. Ing. Andor Šándor (v záloze)
 
 
14:35 – 14:50
Aleš Pilař – ředitel Městské policie Rožnov pod Radhoštěm
Téma: Zabezpečení školní budovy
 
Přednáška představuje příklad praxe v zabezpečení objektů města se zaměřením na školy prostřednictvím městské policie. Reflektuje poznatky z praxe a možnosti optimalizace zabezpečení i se zřetelem na finanční nároky. Upozorňuje na některé překážky při tvorbě „zabezpečené instituce“.
 
  
14:50 – 15:05
Mgr. et Mgr. Lucie Kosová - odbor prevence kriminality, Ministerstvo vnitra ČR
Téma: „Bezpečně a s digitální důvěrou kyberprostorem!“
  

V prezentaci se nejvíce zaměříme na oblast prevence kybernetické kriminality z pohledu soft skills (měkkých dovedností). Představíme témata prevence i vzdělávání jako účinných nástrojů bezpečnosti a ochrany před riziky - rizikovými faktory, jevy i chováním. V další části prezentaci se budeme věnovat souvislostem digitalizace a zajištění prevence - kybernetické bezpečnosti ve školách. Jakým způsobem preventivně působit tak, aby bylo možno eliminovat rizikové jevy a kybernetickou kriminalitu narušující vzdělávací proces. Jak vzdělávat v kybernetické bezpečnosti, aby se stala úspěšnou prevencí kyberkriminality.

 
  
15:05 – 15:15
Mgr. Veronika Frindtová
Téma: STOP ŠIKANĚ
 
Představení činnosti projektu STOP šikaně.
V minulém roce jsme Vám projekt STOP šikaně představili jako nově vzniklou iniciativu s podporou Univerzity Karlovy, Hudebního divadla Karlín a komunikační agentury COT group. Nyní bychom Vás rádi seznámili jak s posláním a činnostmi nadačního fondu, tak především s výsledky, které z této činnosti vzešly. Jde například o možnosti pomoci při prevenci šikany na školách či knihu Příběh školní šikany: Učebnice pro pedagogické pracovníky, která stojí na kazuistikách a zkušenostech z reálné praxe.
 
 
15:15 – 15:30
NNTB
Jan Sláma, jeden ze zakladatelů projektu (bude ještě upřesněno...)
šikana/kyberšikana
Téma: Nenech to být - jak pomáhá aplikace proti šikaně na školách po celém světě.
  
Projekt Nenech to být, zkráceně NNTB založili studenti brněnského gymnázia před necelými čtyřmi lety. Aplikace funguje na principu online schránky důvěry a od svého vzniku se rozšířila na každou třetí školu v ČR, ale i za hranice. Dnes pomáhá odhalovat rizikové chování mezi dětmi v Polsku, Mexiku, či třeba v Jihoafrické republice. Ve spolupráci se společností Scio vznikla také Rozšířená verze NNTB, díky které nejsou školy na řešení šikany samy. O příběhu NNTB a jeho plánech se dozvíte od jednoho ze zakladatelů projektu.
 
  
15:30 – 15:45
Fórum pro prožitkové vzdělávání, z.ú.
MgA. Jitka Andrlíková, ředitelka
Barbora Pecháčková Uchytilová
Téma: Prevence kyberšikany formou Divadla Fórum představení: „Jsi NULA“
 
Jedná se o jednu z metod prožitkové pedagogiky, kdy je pro menší dětský kolektiv odehrán speciálně proškolenými herci příběh s postupnou negativní gradací, končící např. sebevraždou oběti kyberšikany. Následně je dětem stejný příběh odehrán znovu s tím rozdílem, že již mohou představení kdykoli zastavit a korigovat jednání jednotlivých postav s cílem negativní vývoj příběhu zvrátit a hlavního hrdinu zachránit. Zároveň o možných řešeních jednotlivých krizových situací za pomoci tzv. Jokera 
společně diskutují a hledají jejich výhody či možná rizika. Přínosem této metody je zejména to, že si děti takto předávané informace v porovnání s klasickou přednáškou či psaným textem mnohem snáze osvojí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

Změna programu vyhrazena

http://www.youtube.com/watch?v=RSJs5tGaqfk

Organizátor

Mascotte

Místo konání

Konferencni centrum

Záštita:

logo MSMT CR MVCR Asociace kraju Svaz mest a obci logo Asociace Aga logo Hlavni mesto Praha Karlovarsky kraj Kralovehradecky kraj Moravskoslezsky kraj Plzensky kraj Stredocesky kraj logo ustecky kraj logo

Odborný partner:

Asociace Bezpečná škola

Zlatý partner:

Siemens logo

Stříbrní partneři:

logo CSOB Omnilink services logo logo ProfiComms VDT Technology

Partneři:

Technologie pro zdravé a čisté prostředí Mezinárodní Bezpečnostní Institut

Spolupráce

Doverville logo Nenech to byt Stop sikane

Podporují nás:

Mediální partneři: