Aktuality

KONFERENCE BEZPEČNÁ ŠKOLA 2019

Již pátý ročník Konference BEZPEČNÁ ŠKOLA 2019 můžeme přirovnat k dítěti ve školce, kterému se podařily vychytat dětské nemoci. A za rok nastoupí do školy s vědomím, že posluchači konečně našly společnou řeč
a společná řešení. Ale nepředbíhejme a podívejme se na to, jak to tedy ve čtvrtek 23. 5. 2019 v NTK Praha, vypadalo.

Akce měla dohromady 37 partnerů a z toho 11 záštit! Což nás nejen velmi těší, ale svědčí to
i o mimořádném zájmu o tuto společensky zásadní problematiku.

Tomáš Barta, Channel Sales Executive, ze společnosti Veracomp s.r.o. (Stříbrný partner), která na trhu zastupuje významné hráče v bezpečnostních technologiích (spousta z nich jsou české firmy!), poukázal hned v úvodu na to, jak si všichni pod pojmem bezpečnost představujeme zcela bezstarostný život, ale nepřipouštíme si, že bychom také měli mít nějakou odpovědnost. A k této skutečnosti se během celého dne vraceli i ostatní spíkři. Pavel Kysilka, zakladatel 6D Academy, apeloval na používání 7 skupin klíčových dovedností ve 21. století, kterými jsou: 1.) kritické myšlení, 2.) adaptace na nové trendy, 3.) kreativita – vymýšlení nových řešení, 4.) přesvědčování, 5.) spolupráce, 6.) vedení, 7.) empatie. „Hrne se na nás spousta věcí, ale také nám tyto věci nabízí hodně benefitů, což přináší spousta rizik – drtivou většinu dnes dokonce neumíme popsat, říká pan Kysilka.“ Ale když využijeme bod 3.) vymýšlení nových řešení, tato rizika překonáme.

PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, náměstek ústředního školního inspektora ČŠI, ukázal statistiku mediální gramotnosti dětí, která je opravdu nízká. Pan náměstek vyvolal v plénu bouřlivou diskusi na fakt, že podporuje zapojení digitálních technologií do škol, tzn. aby děti mohly využívat mobilní telefony
i o přestávkách. Nesouhlasné mručení z pléna vtipně glosoval známou filmovou větou „ ona vesnice se nám, mladý muži, změnila“. Dále pochválil spolupráci v rámci projektu Post Bellum (příběhy našich sousedů), která podporuje žáky v souvislostech s moderními technologiemi. Marie Mališková, ze společnosti O2 a. s. (Stříbrný partner), začala tím, že dnes se naše děti rodí v podstatě rovnou do postýlky s moderními technologiemi. Jelikož je stále alarmující úroveň digitální gramotnosti české kotliny, spustila jejich společnosti projekt O2 Chytrá škola, který pomáhá především pedagogům, ale i dětem a rodičům lépe
se zorientovat v příležitostech i nástrahách digitálního světa. Mgr. Hana Nováková, Koordinátorka týmu pro mládež, Probační a mediační služby ČR v Náchodě a Mgr. Nikola Hendrychová, metodička prevence, okres Náchod, dvě dámy, které reagovaly na fakt, že Náchod je špičkou ledovce v kyberkriminalitě, projektem Děti ve virtuálním prostředí a nutno podotknout, že jejich projektové řízení nese ovoce. Královehradecký kraj byl jedním z partnerů, kteří finančně podpořili tuto konferenci, a která by díky nim, nemohla vůbec vzniknout.Celá konference probíhala v uvolněně, vtipné atmosféře, kterou podpořili i pánové Daniel Koreň, BE3D Academy Specialist (Zlatý partner) a Ing. Lukáš Procházka, zástupce ředitele SPŠ na Proseku. Představili produkt Y SOFT - bezpečnou 3D tiskárnu tak, že si ji všichni v sále chtěli domů okamžitě pořídit. Tato „moderní mikrovlnka“ je nejenom maximálně bezpečná, ale šetří náklady za didaktické pomůcky a má využití už i v mateřských školách, kde například holčičky byly nadšené z výsledku, a to vede k tomu, jak např. přivést více dívek k technice. 3D tiskárna je oblíbená také u učitelů, hlavně v rámci oprav
čehokoli, ale např. i v domácnostech (v podstatě si můžeme vytisknout i splachovadlo na toaletu).

Panel B/TECHNOLOGIE pomáhají spolu s výše zmíněnými pány, rozzářila Iveta Králová, KAM Office and Education Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Ecophon, se svojí prezentací akustické pohody ve školních třídách, která má neskutečně mnoho výhod. Jsou to například udržení pozornosti, šetření hlasivek učitelů, bezpečnost, změna chování žáků – nemají totiž potřebu řvát, jelikož v tišším prostředí se chováme všichni tišeji. Ecophon dokonce v rámci svých šetření ve školách měřil tepovou frekvenci vyučujících a jeden lektor z Benešova měl počet tepů přes 100, tzn. jako kdyby celých těch 45 minut neustále běžel. Paní Králová upozornila posluchače na možnost dotace na akustické opravy a úpravy od Ministerstva životního prostředí (121. výzva), která nabídne na úpravy škol 2,5 miliardy korun. Dotace trvá od 2. 5. 2019 – 3. 2. 2020.

Konference měla mnoho mluvčích … v rychlosti ještě zmíníme pana Martina Kožíška ze společnosti CZ. NIC, představil opět předpremiéru filmu, tentokrát „Maturant“ (CZ. NIC), natočený Braněm Holičkem, který spolu s ním v loňském roce natočil edukační film „Na hory“ (Seznam.cz). Ing. Libora Sladkého, prezidenta Asociace Bezpečná škola z. s. , který striktně k nekončícím právům rodičům podotknul: “Školní pravidla platí – můj dům, můj hrad!“ Gen. Ing. Andora Šándora, který sděloval možnosti na zvážení, jak má škola v rámci bezpečnosti postupovat. Hlavní bodem bylo zhodnocení vlastních školních rizik, které mají být ušity na míru každé škole.

Tento pátý ročník bychom rádi ukončili slovy pana PhDr. Ladislava Spurného, Odbor školství a mládeže, Oddělení krajského vzdělávání Krajský úřad Olomouckého kraje (tento kraj zaštítil a také finančně podpořil naši akci): „Vše je o komunikaci, v dnešní době rodiče a děti nemají žádné povinnosti, prosím buďme sebekritičtí, ať se za nás děti nemusí stydět!“

 Sborník prezentací (již od roku 2015) naleznete na konferenčních webových stránkách http://www.bezpecnaskola2019.cz/historie.html

Tisková zpráva - březen 2019

 


NOVINKY V KONFERENČNÍM PROGRAMU
  
 
Na začátku našeho projektu jsme kladli vždy velký důraz na to, abychom se na našich konferencích setkávali s lidmi napříč republikou a udělali projekt, který bude celonárodní.
 
Již jsme propojeni s 6 kraji (přidal se k nám nově totiž i Olomoucký kraj), Asociací krajů ČR a SMO ČR. „Není jednoduché získat v době nedůvěry záštity, “ říká Jana Vosáhlová ze společnosti ALBI, která je jedním z vystavovatelů na konferenční doprovodné výstavě a dodává:“ za každou akcí stojí obrovská dřina.“ My se s jejími slovy plně ztotožňujeme. A jsme patřičně hrdí na všechna naše navázaná partnerství!
 
Jaké máme další horké novinky v programu? Mgr. Nikola Hendrychová, metodička prevence při PPP a SPC Královéhradeckého kraje a Mgr. Hana Nováková, koordinátorka Týmu pro mládež nás provedou zkušenostmi kraje s kriminalitou spojenou s internetem a sociálními sítěmi. O2 Czech Republic a.s. představí svůj projekt O2 Chytrá škola a nabídnou grantovou podporu z Nadace O2. V panelové diskusi ON-LINE agrese vystoupí PhDr. Ladislav Spurný, Odbor školství a mládeže, Oddělení krajského vzdělávání z Krajského úřadu Olomouckého kraje. Pan Spurný byl účastníkem debatního panelu i v loňském roce a jeho krátký, ale úderný proslov patřil mezi velmi pozitivně kvitované z řad posluchačů, proto jsme rádi, že i tento rok přijal naše pozvání se zúčastnit. PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA, členka sekce FM konzultantů IFMA CZ, z.s. nás v posledním panelu C/Zaměřeno na učitele/ředitele provede bezpečnostní hrozbou radikalizace a edukací pedagogů. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
    
 
Vybíráme témata nejzajímavějších přednášek:
 
  

Úspěšná divize Ecophon z české pobočky Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. bude hovořit o případových studiích, kdy nadměrný hluk a ozvěna ve školách vedou ke zhoršené kvalitě výuky. Hlučné prostřední má velmi negativní dopad na zdraví žáků a vyučujících. Je nutné si neustále připomínat, že zdraví máme jen jedno, prosím chraňme si ho všemi možnými prostředky!
 

Tipy jak se bezpečně chovat nejen v kybernetickém prostoru přinese Tomáš Barta, Channel Sales Executive, ze společnosti Veracomp s.r.o. Na konkrétních případech představí nové trendy roku 2019, co možná v nejjednodušším a nejefektivnějším přístupu k řešení zajištění bezpečnosti v rámci koncepčnosti. Poukáže na nutnost vzdělávání a osvěty pro všechny - žáky, učitele, organizace, uživatele a to nejen v oblasti kybernetické bezpečnosti.
 

Kdo je a čím se zabývá Tomáš Barta ?

Tomáš Barta je konzultantem v oblasti informačních technologií. Své více než patnáctileté zkušenosti nasbíral během působení na straně zákazníka, systémového integrátora, distributora bezpečnostních technologií i výrobce bezpečnostních technologií. Aktuálně se jako zástupce distributora s přidanou hodnotou zaměřuje nejen na technologická řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti, ale zároveň na posílení kybernetické bezpečnosti a povědomí o bezpečnosti obecné, fyzické i kybernetické z pohledu vzdělávání, osvěty a informovanosti pro různé úrovně uživatelů s ohledem na nové trendy, nové nástroje a s tím spojené hrozby v různých oblastech života.
  

________________________________________________________________________________________________________________

  

 

PODÍLEJTE SE NA TVORBĚ PROGRAMU KONFERENCE
BEZPEČNÁ ŠKOLA 2019 I VY!
 
  
Nyní Vám exkluzivně nabízíme AKTIVNÍ SPOLUPRÁCI NA TVORBĚ PROGRAMU – chcete reflektovat na nějakou palčivou bezpečnostní situaci, chcete dát nový impuls školským zařízením, nebo máte další nápady/názory? 
    
Rádi se s vámi setkáme a danou věc projednáme!
    
Snažíme se přiblížit posluchačům příklady praxe, to znamená nejen příklady „dobré praxe“, ale chceme slyšet i to špatné – tj. co se Vám v minulosti až tak NEPOVEDLO/NEZDAŘILO. I to je cenné pro nás a naše posluchače!

 

________________________________________________________________________________________________________________

  

 

Ohlédnutí za Konferencí BEZPEČNÁ ŠKOLA 2018
   

Program již 4. ročníku Konference BEZPEČNÁ ŠKOLA byl sestaven tak, aby odpovídal aktuálním problémům dnešní doby
    

„Celodenní program každého ročníku našich konferencí je pestrý a dodává malé ochutnávky různých bezpečnostních problematik. Vždy chceme inspirovat, dodat nové nápady a osvěžit znalosti všech účastníků a dovolím si říci, že se nám to daří“, říká ředitel Ing. Aleš Beneš, ze společnosti Mascotte s. r.o., která tyto konference již čtvrtým rokem zajišťuje. Tedy co přesně nabídla Konference BEZPEČNÁ ŠKOLA 2018

 

Celodenní program jsme sestavovali tak, aby odpovídal aktuálním problémům dnešní doby. V panelu RIZOKOVÉ VIRTUÁLNÍ KOMUNIKACE nakoukneme i do světa oblíbených youtuberů


S jakými problémy se potýká Julia Helena Szymanská z AVASTU, která se spolu se známým českým youtuberem Jirkou Králem podílí na vzdělávacím projektu pro školní děti Buď safe online? Více napoví krátké shrnutí níže.


 

„Často potkávám holky nebo kluky přesvědčené o tom, že jsem si s nimi psal a domlouval schůzku, ale ve skutečnosti to byl bohužel falešný profil, kterému na sebe prozradili spoustu soukromých informací nebo si dokonce domluvili osobní schůzku,“ popsal známý youtuber Jirka Král svoje pravidelně se opakující zkušenosti. I to byl jeden z důvodů, proč začal uvažovat, jak pomoct dětem rozlišovat, co je na síti dobré a špatné. „Sám mám vlastní zkušenost s ukradeným profilem, a proto jsem rád, že jsem se spojil právě s experty z Avastu, kteří měli stejný cíl - vzdělávat děti o bezpečnosti na internetu, předávat jim své zkušenosti a předcházet rizikovým situacím v online prostředí.“ A tak vznikla iniciativa Buď safe online. 

S Jirkou a experty z Avastu se v rámci projektu Buď safe online můžete potkat v následujících 14 měsících na 14 českých a moravských základních školách. Na webu www.budsafeonline.cz pak najdou učitelé, rodiče i děti sérii videí, které vysvětlují, na co si dát ne internetu pozor, jak si nenechat hacknout e-mail, neztratit svá data, nezavirovat počítač, nebo co nepsat na Facebook a mnoho dalšího.

TISKOVÁ ZPRÁVA - ÚNOR 2018

Bezpečnostní trh nabízí neskutečné množství informací a obyčejný smrtelník nemá šanci všechny důležité novinky a změny sledovat. 

Konference BEZPEČNÁ ŠKOLA 2018 Vám v jednom uceleném dni přinese konkrétní příklady z praxe, včetně přímých kontaktů na různé způsoby řešení. Nabídne Vám vydatné menu inspirací a praktických rad.
 
Celá tisková zpráva a více o programu níže
_MG_6012.jpg

TISKOVÁ ZPRÁVA 5/2017

TISKOVÁ ZPRÁVA 4/2017
 
Již 21 skvělých odborníků máme v programu! Podívejte se na ně v sekci PROGRAM. Celodenní program jsme sestavovali tak, aby odpovídal současným trendům v oblasti bezpečnosti. Jedinečné přednášky a debatní panely budou poukazovat na reálné případy. Jako je například brutální případ kyberšikany v české škole z roku 2016. Mladé dívce může zásah do soukromí prostřednictvím sociální sítě převrátit celý život. Zejména pokud tak učiní její spolužáci a přátelé. Dokázala se s tím vypořádat škola? A co na to policie? Dalo se tomu zabránit? Jak se k případu staví rodiče útočníků? Jednalo se o chybu systému nebo individuální selhání? Lze podobné události zabránit? O tom bude přednášet pan Marian Němec, BA(Hons), IT Security Consultant, AEC a.s. 
 
Také chceme být o krok napřed a připomenout posluchačům, že je třeba včas řešit novou úpravu ochrany osobních údajů. Dnem 25. května 2018 totiž nabyde účinnost nové evropské nařízení 2016/679  (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – „GDPR“), které zásadním způsobem mění stávající pravidla ochrany osobních údajů, doposud regulované zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Toto nařízení má významný dopad na všechny organizace, které zpracovávají osobní údaje. Vzhledem k faktu, že v případě porušení, nezavedení nebo nepřipravenosti na nové nařízení, mohou organizacím hrozit sankce až ve výši půl miliardy korun, je nezbytné se na účinnost nového nařízení v dostatečném předstihu připravit. Školy a školská zařízení všech typů jsou typickým povinným orgánem, protože v rámci svých agend zpracovávají množství osobních údajů, včetně citlivých… K tomu nám sdělí více informací Ing. Tomáš Kubínek, jednatel I3 Consultants s. r. o.
  
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 3/2017

Konference si klade za cíl představit hlavně případové studie z praxe. I takové skvělé studie jako je Krajský projekt Jihočeského kraje „Ozbrojený útočník“ můžete během konferenčního dne slyšet. Jaký je smysl tohoto projektu? Více v přiložené březnové tiskové zprávě.
  
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 2/2017

První panel konference s názvem „DOBRÁ PRAXE ze Středočeského kraje“, zcela jasně naznačuje, kam bude směřovat. Mgr. et Bc. Vít Rakušan, statutární zástupce a náměstek hejtmanky pro oblast bezpečnosti a cestovního ruchu Krajského úřadu Středočeského kraje, nám komplexně představí priority kraje k zabezpečení jejich škol a školských zařízení, zmíní financování a také jejich úspěšné vzdělávací semináře, které pořádali v jednotlivých regionech spolu s Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje. Do svého panelu si mimo jiné přizve i dva zřizovatele škol a to přesněji Ing. Jana Slabého, starostu města Neveklov a Mgr. Martina Kupku, starostu města Líbeznice.
 
A co nám přinese další všeobecný panel „Zkušenosti, inspirace a filozofie oborových partnerů?“ Například představení nově vzniklé Asociace Bezpečná škola. Více v příloze …
  
 

ASOCIACE BEZPEČNÁ ŠKOLA NA KONFERENCI BEZPEČNÁ ŠKOLA 2017

Asociace Bezpečná škola, z.s. je samostatným, nezávislým, zájmovým a dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob vyvíjejících činnost v oblasti bezpečnosti osob a majetku v prostorách školských zařízení. Sdružuje odborníky v oblasti řízení bezpečnosti a rizik. Více informací v příloze.
  
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 1/2017

„V loňském roce nás velmi potěšil pozitivní ohlas účastníků na program Konference BEZPEČNÁ ŠKOLA 2016, a proto i letos jsme si dali záležet, abychom posluchačům přinesli to nejlepší z komplexního zabezpečení školských zařízení,“ říká Ing. Aleš Beneš, ředitel společnosti Mascotte s. r. o., která stojí za organizací konference, a dodává: „intenzivně komunikujeme s domácími i zahraničními odborníky a tedy s radostí Vám můžeme představit první přednášející z oblasti státní a komerční správy.“ Kteří to budou? Více informací v příloze.
 
 
  

TISKOVÁ ZPRÁVA Z PRŮBĚHU KONFERENCE BEZPEČNÁ ŠKOLA 2016

Konference BEZPEČNÁ ŠKOLA 2016 úspěšně proběhla a její cíle byly beze zbytku naplněny.  Konference se opět setkala s mimořádným zájmem odborné veřejnosti, především z řad ředitelů škol všech stupňů, zúčastnilo se jí 246 posluchačů. Své pohledy, přístupy a doporučení pro zajištění bezpečnosti ve školách představili přední experti z oborů bezpečnosti, spolupracujících resortů a zástupci partnerů akce.
 
Úspěch měla také velmi silně obsazená doprovodná výstava, kde se v  18 expozicích prezentovalo 19 společností významných českých výrobců a distributorů nejnovějších technologií vhodných pro zabezpečení škol a školských zařízení.
 
 
  
DSC_1085.jpg
DSC_0798.jpg
DSC_0935.jpg

SBORNÍK konference obsahující závěrečnou zprávu spolu s prezentacemi přednášejících naleznete v příloze

PREZENTACE MMR ČR

Vzhledem k blížícímu se datu seminářů IROP (9. 6. 2016), které byly zmíněny v prezentaci pana Ondřeje Peška z MMR ČR (blok …A jak to vidí oboroví partneři/dotační projekty…), bychom Vám rádi přednostně zaslali odkazy na tyto semináře pro žadatele a taktéž přednostně zasíláme prezentaci pana Peška, viz příloha této AKTUALITY.  Pozor kapacita seminářů je limitována!
 
Informace o centrálním semináři IROP k výzvám č. 32 a 33 (SŠ/VOŠ) jsou zde, včetně registračního formuláře.
 
 
Centrum pro regionální rozvoj ČR bude pořádat následně také regionální semináře.
 
 
 
  

DOPROVODNÁ VÝSTAVA KONFERENCE BEZPEČNÁ ŠKOLA 2016 - SEZNAM VYSTAVOVATELŮ

Součástí Konference BEZPEČNÁ ŠKOLA 2016 je i stejně tematicky zaměřená doprovodná výstava, s prezentacemi významných českých výrobců a distributorů nejnovějších trendů v oboru zabezpečovací techniky, systémů a služeb, vhodných pro školy a školská zařízení. 
 
Uskuteční se ve vstupním foyer Národní technické knihovny v Praze 6 – Dejvicích, od 9:00 do skončení Konference, max. do 18:00 hod. Po celou dobu konání Konference je bezplatně přístupná nejširší veřejnosti – návštěvníkům NTK a její zhlédnutí či návštěva není podmíněna účastí na konferenci.
 
 
  

AUDIT JAKO NEZBYTNÝ ZÁKLAD BUDOUCÍHO ŘEŠENÍ

Přinášíme Vám první detailní část programu této vzdělávací akce. První blok konference bude věnovaný problematice AUDITU.

 
V tomto bloku se podíváme na aktuální stav v oblasti bezpečných škol z pohledu MV ČR. Budeme řešit aplikaci tzv. „Paretova pravidla 80/20“, tedy poměr technika/lidský faktor při snaze o dosažení „bezpečné školy“. Ukážeme Vám možnosti vytvoření nové pracovní pozice „školník – preventista“. Ing. Libor Sladký ze společnosti ICS-systémy s.r.o. Karlovy Vary Vám modelově představí důležitost kvalitního zadání auditu pro jeho správné vyhotovení. Taktéž vytvoření metodiky pro zadání auditu.  Vzorová řešení z Karlovarského kraje, včetně možnosti financování, představí bezpečnostní ředitel a vedoucí oddělení odboru bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje, pan Martin Rais.
 
 
V tomto panelu tedy uslyšíte názory a náměty na budoucí řeší od zástupců státní správy, komerčního sektoru, zřizovatele, asociace UNIE CZESHA a ředitele škol.  Krátké životopisy jednotlivých panelistů můžete nalézt v přiloženém dokumentu.
 
 
Druhý panel konference se bude věnovat krizovému řízení s názvem bloku:

   

   

   

JAK ZVÝŠIT BEZPEČNOST S VYBAVENÍM A PERSONÁLEM JAKÝ MÁM

 
Zabezpečit školu mnohdy vypadá jako úkol nakoupit kamery, zamknout nepotřebné dveře a nepouštět do budovy rodiče. Často je ale systém děravý, nebo má škola prostě smůlu a ke krizi dojde i přes všechnu snahu jí zabránit. Krizí myslíme průšvih, který nedokážeme zvládnout standardními postupy a který navíc může ohrožovat i zdraví žáků. V takovou chvíli potřebují ohrožení studenti vaši maximální pozornost, ale velice brzy se o vaši pozornost také hlásí rodiče dětí, ostatní učitelé i média. Co uděláte i řeknete, respektive neuděláte a neřeknete, je pod veřejným drobnohledem a má své důsledky. Připravte se na tuto situaci tím, že si ujasníte co vás čeká, jaké jsou vaše priority v jednotlivých časových fázích a jak vlastně (krizově) komunikovat.
   
Krátké životopisy panelistů naleznete opět v přiloženém dokumentu.
   
 

   

...A JAKTO VIDÍ OBOROVÍ PARTNEŘI?/ DOTAČNÍ PROJEKTY...

tento třetí panel nás bude informovat o následujících aktivitách:

Praktická ukázka činnosti samosprávy města a MP Zlín ve vztahu k bezpečnostním opatřením ve školách. Dotační výzvy roku 2016 od MMR ČR, přesněji specifický cíl 2.4 IROP. Aktivity MŠMT v oblasti bezpečnosti - změny v Rámcovém vzdělávacím programu (správná praxe). Spolupráce MŠMT s dalšími ministerstvy, odbornou veřejností a společnostmi. A jakým způsobem české školy přistupují ke vzdělávání dětí a žáků v bezpečnostních tématech sdělí zástupce ČSI, pan Ondřej Andrys.

  

Životopisy jednotlivých panelistů naleznete opět v přiloženém dokumentu.

 

Poslední blok této akce bude věnovaný technologii. Představí se nám firmy, které v bezpečnostním průmyslu patří mezi tzv. Top of Mind společnosti.

   

    

 

"OBJEKTOVÁ BEZPEČNOST" - TECHNOLOGICKÝ PANEL

Šest zástupců technologických firem nám ukáží, že v dnešní době lze zajištění bezpečnosti škol a školských zařízení provádět mnoha způsoby.  Podíváme se na elektronickou kontrolu vstupu společně s verifikací oprávněné osoby od společnosti Siemens s. r.o. Zámkové systémy spol. SALTO Systems mají mimo jiné i unikátní funkci tzv. virtuální sítě s přenosem údajů ze všech přístupových bodů o tom, kdo kdy a kam vstoupil, se zajištěním rychlého zneplatnění ztracených nebo odcizených identifikačních prvků (bezkontaktních karet nebo přívěsků) a s možností propojení na další systémy provozované školou.  Mechanické zábranné prostředky jako součást komplexního řešení zabezpečení škol nám představí cechmistr CMZS ČR, Ing. Petr Fráz. Klíčovou roli IT technologií  vysvětlí technický ředitel divize IT infrastruktura AutoCont CZ a. s., pan Petr Vejmělek. A jak funguje mechanický uzamykací systém společnosti KABA, nám sdělí Ing. Ivo Buk.
 
Krátké životopisy panelistů naleznete v příloze.
http://www.youtube.com/watch?v=RSJs5tGaqfk

Organizátor

Mascotte

Místo konání

Konferencni centrum

Záštita:

logo MSMT CR MVCR Asociace kraju Svaz mest a obci logo Asociace Aga logo Hlavni mesto Praha Karlovarsky kraj Kralovehradecky kraj Moravskoslezsky kraj Stredocesky kraj logo

Odborný partner:

Asociace Bezpečná škola

Zlatý partner:

Siemens logo

Stříbrní partneři:

Omnilink services logo logo ProfiComms VDT Technology

Partner:

Mezinárodní Bezpečnostní Institut

Spolupráce

Doverville logo Nenech to byt Stop sikane

Podporují nás:

Mediální partneři: